Geschiedenis

IJsclub Winkel sedert 1890

In ene op 24 December 1890 opgeroepen vergadering werd besloten tot het oprichten eener IJsclub. Zo staat geschreven in de eerste notulen. Er werden elf bestuurders gekozen zes voor het dorp Winkel twee voor den Polder Groet, een voor Lutje Winkel, een voor de Weere en een voor de Langereis. De heer R. Vries werd benoemd tot voorzitter, de heer K. Knecht tot penningmeester en de heer S. Rentmeester tot secretaris.

Eerste notulen IJsclub Winkel

eerste vergadering 1eerste vergadering2eerste vergadering3

100 jaar IJsclub Winkel
100 jaar IJsclub Winkel

Kantine gebouwd in 1982
Afbeelding1Afbeelding3Afbeelding2

Foto’s uit de oude doos

1

1959