Actueel

Contributie winter 2021/2022

Ten opzichte van voorgaande jaren we de contributie aangepast. Het gezinslidmaatschap is vervallen, alle leden worden individueel lid. De contributie voor de winter van 2021/2022 is als volgt:

Individueel lidmaatschap t/m 16 jaar € 5,-
Individueel lidmaatschap vanaf 17 jaar € 8,-

Bij (opnieuw) inschrijven betaal je naast je lidmaatschap ook inschrijfgeld. Hiervoor gelden onderstaande tarieven:
T/m 16 jaar € 5,-
Vanaf 17 jaar € 8,-

Wil je lid worden van onze ijsclub? Mail dan je naam, adres en geboortedatum naar ijsclubwinkel@hotmail.com. Bij het inschrijven van een gezin of meerdere personen, alle namen en geboortedata vermelden.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Alles is anders dit jaar dus ook op de IJsbaan van Winkel. 

Schaatsen is een buitensport en dat is toegestaan. 

We moeten ons hierbij aan de ander halve meter maatregel houden, en er mogen niet teveel mensen op de ijsbaan. U mag  geen corona of klachten hebben die betrekking hebben op corona. 

Kijk voor actuele berichten op PiWe`s nieuwspagina, hierop ziet u wanneer de ijsbaan open is.

Daarom: U heeft alleen toegang tot de IJsbaan als u lid  bent IJsclub Winkel. Wilt u lid worden, kom dan niet naar de ijsbaan maar meld u aan via een email aan ijsclubwinkel@hotmail.com 

Lidmaatschap prijzen: 

  • Gezin inclusief kinderen t/m 12 jaar €  16,- 
  • Enkel lidmaatschap 13 jaar en ouder €    8,- 
  • Jeugdlidmaatschap t/m 12 jaar €    5,- 
  • Inschrijfgeld €    7,50 

Er is geen Losse kaart verkoop aan het loket.  

Publiek is niet toegestaan. Dat geldt ook voor niet schaatsende ouders met jonge kinderen. Het is wel toegestaan om met een slee op het ijs te zijn, of een andere vorm van ijsplezier te beleven op de ijsbaan. 

Je mag schaatsen met je eigen huishouden of samen met maximaal één volwassene van buiten je eigen huishouden.  Dat mag alleen als je onderling anderhalve meter afstand houdt. 

Kinderen tot en met 17 jaar mogen wel samen schaatsen of in de sneeuw spelen. Zij hoeven daarbij niet verplicht afstand te houden, bijvoorbeeld op het ijshockeyveld. De kantine mag niet gebruikt worden en ook een koek en zopie is niet toegestaan (neem zelf iets warm en lekkers mee). Het clubgebouw is alleen open voor gebruik van de toiletten.

Wilt u vermelden bij het inschrijven als lid van IJsclub Winkel: 

  • Naam (bij gezin: alle namen van de gezinsleden) 
  • Adres  
  • geboorte datum (van alle gezinsleden) 
  • emailadres

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aan de leden van “IJSCLUB WINKEL” Sedert 1890

Het bestuur zoekt enthousiaste leden voor het bemannen van de kantine tijdens de middag en avondopenstelling van de ijsbaan.

IJsclub Winkel p/a secretariaat Bosstraat 52 1731 SG Winkel
Telefoon 0224-542306 E-mail:  reinawandersdemoel@hotmail.com

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Op 13 februari 2016 kwam het droevige bericht dat onze Erevoorzitter Cees Keetman is overleden. Cees heeft heel veel betekend voor de ijsclub en meer dan 63 jaar in het bestuur gezeten waarvan de laatste 33 jaar als voorzitter. Op 17 januari 2016, een dag na ons 125 jarig jubileum feest, heeft Cees het voorzitterschap overgedragen aan John Kager.

Wij als ijsclub zijn dankbaar voor de tomeloze inzet die Cees heeft verricht. Zijn inzet, betrokkenheid en ervaring was enorm. We zullen dit ontzettend gaan missen. Wij als bestuur van de IJsclub Winkel zullen zeker in de gedachte- zienswijze en visie van Cees verder gaan met deze club.

Cees4 Cees3 Cees