Bestuur

Bestuursleden

Voorzitter: John Kager

Secretaris: Reina de Moel                            tel: 0224-542306

Penningmeester: Ria Zeeman

Ledenadministrateur: Martien Selhorst        ijsclubwinkel@hotmail.com